Tag Archives: traktat w rapallo

Traktat w rapallo

Liczba zatruć wśród dzieci stale wzrasta i staje się rzeczywistym problemem społecznym. W związku z chemizacją życia dostępność różnych środków czyszczących, używanych w gospodarstwie domowym i rozpuszczalników oraz niezabezpieczonych odpowiednio leków jest źródłem zatruć, groźnych w swych następstwach dla życia