Tag Archives: camp rock cda

Camp rock cda

Postępowanie w omdleniach polega na dostarczeniu świeżego powietrza przez otwarcie okien lub wyniesieniu dziecka z dusznego pomieszczenia na zewnątrz, na świeże powietrze. Zemdlone dziecko układamy płasko na plecach. Głowa powinna być opuszczona niżej, pomaga również uniesienie nóg. Skropienie lub wytarcie