Tag Archives: arystarch z samos

Arystarch z samos

Wśród nagłych zachorowań do najbardziej niepokojących i wymagających doraźnej interwencji należą omdlenia i utraty przytomności, drgawki oraz zatrzymanie krążenia i oddychania. Utrata przytomności może być krótkotrwała (np. w ostrych zaburzeniach krążenia pochodzenia sercowego lub obwodowego i w drgawkach) lub utrzymywać się